سامانه ۱۳۷ یار

نرم افزار هدف ۱۳۷

قابل نصب بر روی موبایل ها و تبلت های اندرویدی

ورود به نرم افزار

کاربر پس از وارد نمودن نام کاربری و رمز عبور وارد محیط نرم افزار می شود.

نرم افزار هدف 137

نرم افزار هدف 137
کارتابل

واحد عملیاتی می تواند روی موبایل خود لیست پیام های خود را مشاهده نماید.


کارتابل

با انتخاب هر یک از پیام ها جزئیات پیام نمایش داده می شود.

امکانات هر پیام :

  • مشاهده گردش پیام
  • تغییر وضعیت پیام
  • ارسال عکس
  • ارسال پاسخ
  • مشاهده کروکی
  • مسیریابی
نرم افزار هدف 137

نرم افزار هدف 137
تغییر وضعیت پیام

در نرم افزار گزینه ای برای تغییر وضعیت پیام وجود دارد.

با توجه به سطح دسترسی کاربر، وضعیت های در دسترس نمایش داده می شود و با کلیک بر روی هریک از وضعیت های نمایش داده شده، تغییر وضعیت پیام ثبت می شود.


گردش پیام

کاربر می تواند گردش پیام فعلی را مشاهده نماید.

نرم افزار هدف 137

نرم افزار هدف 137
ارسال عکس

کاربر می تواند از محل مشکل عکس گرفته و برای سرور 137 ارسال نماید.


ارسال پاسخ

کاربر می تواند پاسخ مورد نظرخود را درج و ارسال نماید.

نرم افزار هدف 137

نرم افزار هدف 137
مشاهده موقعیت پیام

کاربر در نرم افزار می تواند موقعیت پیام دریافتی را روی نقشه مشاهده کند.


مسیریابی

در نرم افزار موبایل هدف گزینه ای به نام مسیریابی وجود دارد.

کاربر می تواند مسیریابی از موقعیت فعلی خود تا محل پیام را مشاهده نماید.

نرم افزار هدف 137

نرم افزار هدف 137
بروزرسانی کارتابل

در قسمت تنظیمات نرم افزار گزینه ای بنام بروزرسانی خودکار کارتابل وجود دارد.

می توان بازه زمانی بروزرسانی اتوماتیک کارتابل را انتخاب نمود.